วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ของพิษณุโลก อายุนับพันปีและที่บูชาพระเครื่องรุ่นโด่งดัง

ชวนเพื่อนเที่ยวได้เลยจ้า

          วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ในจังหวัดพิษณุโลกที่อาจจะมีชื่อเหมือนกับวัดเก่าแก่ในจังหวัดต่างๆ อย่างเช่นที่กรุงเทพฯ กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแต่ละวัดจะมีลักษณะเฉพาะของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันออกไป สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเช่นเดียวกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และยังได้รับการบูรณะต่อๆ กันมาจนเมื่อถึงสมัยพระยาลิไท จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชบูรณะในที่สุด

หลวงพ่อทองคำ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก
ขอบคุณภาพจาก IG : samzonesa

วัดราชบูรณะ วิถีชุมชน คนพิษณุโลก
ขอบคุณภาพจาก IG : samzonesa

          วัดราชบูรณะตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยอยู่ใกล้ๆ กับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร แต่เดิมนั้นจะมีอาณาเขตติดอยู่กับวัดนางพญา แต่เมื่อถึงช่วงปัจจุบันที่ความเจริญหลั่งไหลเข้ามา จึงมีการตัดถนนเส้นมิตรภาพผ่านบริเวณของวัดแห่งนี้ ส่งผลให้พื้นที่อาณาเขตนั้นแยกจากกัน นอกจากนี้วัดราชบูรณะยังเป็นวัดที่มีอายุยาวนานนับพันปี ทำให้มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกัน

          เจดีย์หลวงของวัดราชบูรณะมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมที่เรียงกันเป็นชั้นๆ และมีเจดีย์เล็กๆ ล้อมรอบ ซึ่งเราสามารถมองเห็นได้จากอีกฝั่งของแม่น้ำ ส่วนพระอุโบสถจะอยู่ใกล้ๆ กับหอไตรด้านในเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ด้านบน และด้านล่างเป็นภาพกามกรีฑาที่ไม่เคยพบเห็นในวัดใดๆ มาก่อน

จะมุมไหนๆ ก็สวย วัดราชบูรณะ พิษณุโลก
ขอบคุณภาพจาก IG : topkiatskon

 

ภาพวาดทรงศิลปะ สวยๆ แบบนี้หาชมได้ที่วัดราชบูรณะ จ.พิษณุโลก
ขอบคุณภาพจาก IG : fringer

    นอกจากนี้พระวิหารของวัดราชบูรณะเป็นอาคารแบบก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงมี 9 ห้อง เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ด้านในมีเสาศิลาแลงกลม มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยแบบศิลปะสุโขทัยเป็นพระประธาน สำหรับศาลาการเปรียญจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และยังมีการจัดมุมพิพิธภัณฑ์ชุมชนย่อยๆ พร้อมกับเช่าบูชาพระเครื่องรุ่นโด่งดัง “พระนางพญา” ได้อีกด้วย

 

ภาพการก่อเจดีย์ทรายแบบนี้ จะพบเห็นได้ในช่วงสงกรานต์ @วัดราชบูรณะ พิษณุโลก
ขอบคุณภาพจาก IG : nothawat.ch_pae

 

เบอร์โทรศัพท์ วัดราชบูรณะ : 055 258 972
ที่อยู่วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก : 16/169 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง เทศบาลนครพิษณุโลก 65000

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดราชบูรณะ วัดเก่าแก่ของพิษณุโลก อายุนับพันปีและที่บูชาพระเครื่องรุ่นโด่งดัง