วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบขอพรพระพุทธชินราชเสริมสิริมงคล วัดใหญ่ พิษณุโลก

ชวนเพื่อนเที่ยวได้เลยจ้า

    วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดที่เป็นพระอารามหลวงสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก หรือที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่า “วัดใหญ่” เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานองค์ใหญ่ “พระพุทธชินราช” ซึ่งชาวพิษณุโลกนิยมเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นั่นเอง กล่าวกันว่าเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนไทยและต่างประเทศกันเลยทีเดียว


องค์จริงของหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามยิ่งนัก 


ภายในพระอุโบสถ สวยงามมาก เข้าไปนั่งกราบไหว้แล้ว รู้สึกจิตใจสงบดี

    วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทางด้านริมแม่น้ำน่านฝั่งด้านตะวันออก โดยสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1900 พร้อมๆ กับการสร้างเมืองพิษณุโลก และในปัจจุบันยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธชินราชที่เปิดให้บริการวันพุธ – วันอาทิตย์ ซึ่งผู้ที่มาสักการะจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามนุ่งสั้นและสวมเสื้อแขนกุดหรือเสื้อกล้าม รวมถึงให้นั่งถ่ายภาพภายในวิหารเท่านั้น ห้ามยืนถ่ายภาพเด็ดขาด

รอบพระอุโบสถของวัดพระพุทธชินราช พิษณุโลก มีพระพุทธรูปองค์ขนาดต่างๆ ตั้งไว้ให้พุทธศาสนิกชน กราบไหว้

 

 

    สิ่งที่น่าสนใจของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารคือ การได้มาสักการะพระพุทธชินราชนั่นเอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ อีกทั้งยังกล่าวขานกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย และตัวซุ้มเรือนแก้วทำจากไม้แกะสลักอย่างวิจิตรที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

 

    นอกจากนี้บริเวณทางเข้าพระวิหารด้านหน้ายังมีบานประตูประดับมุก จากฝีมือช่างหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งแต่เดิมจะทำด้วยไม้แกะสลัก ส่วนทางด้านใต้ของพระวิหารพระศรีศาสดารามในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จะเป็นที่ตั้งของวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน ตรงกลางจะมีหีบปางพระเจ้าเข้านิพพานที่เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของวัดแห่งนี้

พระพุทธรูป ภายในวัดใหญ่ เมืองพิษณุโลก เป็นปางห้ามญาติ สูงเด่นเป็นสง่า

 

    ส่วนพระอัฏฐารสที่ประดิษฐานในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราช โดยแต่เดิมนั้นประดิษฐานอยู่ในวิหารใหญ่ แต่ปัจจุบันวิหารพังจนเหลือแค่เพียงเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “เนินวิหารเก้าห้อง” ซึ่งอยู่ด้านหลังของวิหารพระพุทธชินราชนั่นเอง

ภายในวัดพระพุทธชินราช (วัดใหญ่) จังหวัดพิษณุโลก มีเจดีย์สมัยโบราณเก่าๆ ให้เราไปเที่ยวชมอยู่หลายเจดีย์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กราบขอพรพระพุทธชินราชเสริมสิริมงคล วัดใหญ่ พิษณุโลก