ขอ “ชล” กับเธอ ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรี แพ็คกระเป๋าด่วน !!!

ชวนเพื่อนเที่ยวได้เลยจ้าชล ชล ชล  สั้นๆ แต่อย่านึกถึงคำ … อ่านเพิ่มเติม ขอ “ชล” กับเธอ ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรี แพ็คกระเป๋าด่วน !!!