ท่อง 10 อุทยานประวัติศาสตร์ ตามรอยอดีตทรงคุณค่า

ชวนเพื่อนเที่ยวได้เลยจ้า

ความเป็นมา และหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ ที่มีมาแต่ช้านาน หลายร้อยปี บางแห่งเป็นพันๆ ปี เป็นสิ่งที่ลูกหลาน ยุวชนรุ่นหลัง ควรค่าแก่การได้รับรู้ และควรได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ที่ยังคงหลงเหลือ ทำให้ใครหลายคน เกิดคำถามมากมาย เป็นมาอย่างไร ทำไมอย่างนั้น ทำไมอย่างนี้ ชิวไหนดี www.chillnaid.com จึงขอนำเสนอ 10 อุทยานประวัติศาสตร์ ตามรอยอดีตอันทรงคุณค่า ที่อยากให้คุณตามรอยไปค้นหากันค่ะ

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธา 

ตามรอยออเจ้าไปชม  อยุธยา เป็นราชธานีเก่ามากของไทย อายุกว่า 417 ปี เป็นมรดกโลก ที่คนทั่วโลกรู้จัก เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของไทยที่มีมายาวนาน สถานที่สำคัญภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เช่น พระราชวังโบราณ และวัดมหาธาตุ  สร้างโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1  วัดพระศรีสรรเพชญ์   วัดราชบูรณะ สร้างด้วย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วิหารพระมงคลบพิตร สร้างราวสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ วัดพระราม สร้างโดยพระรามเมศวร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม กำแพง และป้อมปราการกรุงเก่า โบสถ์นักบุญยอแซฟ ฯลฯ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 น. จนถึง 18.00 น. ในการเข้าชม จะมีค่าเข้าชม คนไทย 40บาท ต่างชาติ 40 บาท เบอร์โทร  035 242 286

credit : thailandscanme

credit : aboutthailandliving.com

credit : กรุงเทพธุรกิจ

credit : pinterest.dk

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ณ ที่นี้แห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งตำนาน ความรักของนางอุสากับท้าวบารส เป็นโบราณสถาน ที่เกิดจากอารยธรรมดั้งเดิมบวกกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศ ตั้งอยู่เชิงเขาภูพาน สภาพภูมิประเทศเป็นโขดหิน และเพิงผา ที่กระจายเป็นจำนวนมาก เกิดจากการผุพังการสลายตัวของหินทราย กลายเป็นโขดหินและเพิงผา รูปทรงแปลกตา แตกต่างกันไป โบราณสถานที่สำคัญ เช่น หอนางอุสา ถ้ำพระ ถ้ำวัว-ถ้ำคน แหล่งภาพเขียนสีโนนสาวเอ้  ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณไว้จำนวนมาก รวมถึงศิลปทางด้านธรรมชาติ ที่รวมตัวกันได้อย่างมหัศจรรย์ นานนับพันปี ที่นี่ จึงเป็นมรดกโลกที่ควรช่วยรักษากันสืบไป

เปิดให้ชม ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.  ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท คนต่างชาติ 30 บาท  เบอร์โทร 042 219 837

credit : banphue66.blogspot.com

credit : Tristan Savatier

credit : กรมศิลปากร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

เที่ยวเมืองมรดกชากังราว อายุเก่าแก่ยาวนานกว่า 700 ปี มีพระเครื่องเบญจภาคีที่ขึ้นชื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ศิลปะของที่นี่ เหมือนกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพราะเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยนั่นเอง เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายที่ โบราณสถานที่สำคัญของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เช่น  สระมน พิพิธภัณฑ์สถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร ศาลพระอิศวร วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ วัดพระสี่อริยาบถ วัดช้างรอบ

เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.  ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท คนต่างชาติ 40 บาท เบอร์โทร  055 711921

credit : qrcode.finearts.go.th

credit : qrcode.finearts.go.th

credit : thailandscanme

credit : ระบบพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันน่าสนใจที่สำคัญของเมืองสุโขทัย เมืองเก่าแก่ที่ทรงคุณค่า มีโบราณสถานที่งดงาม และโบราณวัตถุมากมายถึง 215 แห่ง  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสัชนาลัย 11 กิโลเมตร มาทางสวรรคโลก ตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัย อยู่ในเขตหมู่บ้านพระปรางค์ เดิมชื่อ “เมืองเชลียง” มีโบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วัดเขาพนมเพลิง วัดเขาสุวรรณคีรี วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดชื่นชม วัดนางพญา วัดช้างล้อม วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. คิดค่าเข้าชมคนไทย 10 บาท ต่างชาติ 40 บาท ภายในมีรถรางนำเที่ยวด้วยนะคะ คิดเพิ่ม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 30 บาท  เบอร์โทร 0-5567-9211       

 credit : Silpa-Mag

credit : dmiceplanner.businesseventsthailand.com

credit : วิกิพีเดีย

credit : www.chiangmainews.co.th

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

มาที่นี่ จะได้ศึกษาความเป็นมาของอารยธรรมขอม เมืองโบราณอายุนับพันปี  ชื่อเดิมคือ เมืองอภัยสาลี ตัวเมืองแบ่งออกเป็นตัวเมืองชั้นนอก และตัวเมืองชั้นใน เมื่อเดินเข้ามาในอุทยานฯ จะได้พบกับซากโบราณสถานกว่า 70 แห่ง ที่น่าสนใจ เช่น อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ปรางค์สองพี่น้อง ปรางค์ศรีเทพ โบราณสถานเขาคลังใน อุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ศรีเทพ ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ 130 กิโลเมตร

เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่ 08.00-16.30 น. เบอร์โทร +66 5525 2742-3 +66 5525 9907  ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 30 บาท

credit : อุทยาน ประวัติศาสตร์

credit : bloggang.com

credit : sites.google.com

credit : qrcode.finearts.go.th

 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 

ในอุทยานแห่งนี้ มีปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เป็นศิลปะสมัยขอมที่งดงาม เชื่อกันว่า เป็นต้นแบบของการสร้างนครวัดในเขมร ภายในประสาทหินพิมายมีโบราณสถาน ที่สำคัญเช่น สะพานนาค พระระเบียง ปรางค์ประธาน ปรางพรหมทัต ปรางค์หินแดง สระน้ำหรือบาราย ประตูชัย กุฏิาฤษี และท่านางสระผม

เปิดให้เข้าชม 08.30 – 18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 40 บาท  เบอร์โทร  044 471 535

credit : Review Thailand

credit : Juth.Net

credit : Blog my Log – WordPress.com

credit : โคราชเมืองหญิงกล้า

 

อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

ศึกษาประวัติศาสตร์ประสาทหินสีชมพูอีสานใต้ สัมผัสความลึกลับของลัทธิ์ไศวนิยกาย  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 77 กิโลเมตร ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาที่ดับสนิทแล้ว เป็นเทวสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระศิวะ เมื่อเข้ามาถึงประสาทจะเห็นบันไดใหญ่จากเชิงเขาขึ้นด้านบน สร้างมาจากศิลาแลงและหินทราย

เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 40 บาท เบอร์โทร 0 4463 1711

credit : ททท

credit : TIP TIEW THAI – WordPress.com

credit : เที่ยวเทศกาล

credit : theTripPacker

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

พระราชวังที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแบบนิโอคลาสสิคกับจีน ที่ลงตัว และสวยงามดั่งสวรรค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นครั้งพระองค์แปรพระราชฐาน ได้ทรงพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวบ้านเรียกว่า “เขาวัง” ภายในเขาวัง จะประกอบไปด้วย พระที่นั่ง วัด และ อาคารต่างๆ โดยตั้งอยู่บนเขา 3 ยอด

เปิดบริการให้เข้าชม 08.30 – 16.00 น.  จะเดินขึ้นหรือนั่งรถรางก็ได้ คิดค่าบริการ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท เบอร์โทร โทร.0 3242 5600

credit : ททท

credit : Google Sites

credit : สัตว์น้ำ

credit : Travel MThai

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

เที่ยวกาญจนบุรีไม่ได้มีแต่ล่องแพเหนือเขื่อนนะจ๊ะ ยังมีอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ขอแนะนำให้มาชม  เป็นพุทธศาสนสถานโบราณ ที่ได้รับอิทธิพลจากขอม และโบราณสถานร่วมสมัยกับพระปรางค์สามยอดแห่งเมืองละโว้ ศึกษาอารยธรรมของมนุษย์โบราณ

เวลาเปิดเข้าชม 08.00-16.30 น. ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 40 บาท เบอร์โทร  +66 3458 5052 – 3

credit : กาญจนบุรี

credit : FM 99 Active Radio

credit : Go2kan.net

credit : ThailandHotelForums.com

 

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

อดีตราชธานีของไทย ที่งดงาม บ่งบอกความเป็นไทย ดินแดนมรดกโลก แหล่งโบราณสถาน ทรงคุณค่า ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย ประมาณ 12 กิโลเมตร ภายในอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ เช่น อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง วัดมหาธาตุ เนินปราสาทพระร่วง กำแพงเมือง วัดช้างล้อม วัดศรีชุม วัดสระศรี วัดชนะสงคราม วัดตระพังเงิน วัดศรีสวาย ศาลตาผาแดง

เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 40 บาท ในช่วงค่ำ จะมีการเปิดไฟส่องโบราณสถานยามค่ำคืนให้ชม สวยงามตระการตาเป็นอย่างยิ่ง  เบอร์โทร 0 5569 7527, 0 5569 7241, 0 5569 7310

credit : thailandscanme

credit : Flickr

credit : loupiote.com

credit : Travel MThai

 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ท่อง 10 อุทยานประวัติศาสตร์ ตามรอยอดีตทรงคุณค่า