คุ้มขันโตก เชียงใหม่ (Khum Khantoke Chaing Mai) – ร้านอาหารเมือง พร้อมโชว์การแสดง ราคาถูกๆ

ชวนเพื่อนเที่ยวได้เลยจ้า  บุปเฟต์อาหารเหนือไม่อั้น … อ่านเพิ่มเติม คุ้มขันโตก เชียงใหม่ (Khum Khantoke Chaing Mai) – ร้านอาหารเมือง พร้อมโชว์การแสดง ราคาถูกๆ